Firmastiilist

Üldiselt mõistetakse firmastiili all logo, kirjablangi ja mõne ümbriku kujundamist, kuid toetudes teooriale ja kogemustele võib väita, et tegemist on millegi suuremaga.
Firmastiil on firma graafiline identiteedi ja juhtimisstiili sümbioos. Firmastiili esimene ja kõige vajalikum komponent on kahtlemata logo loomine. Kui teile pakutakse 32 euro eest logo kujundust, siis peab tegemist olema küll pettusega, sest tasuta lõunaid ei ole olemas. Alati tuleb maksta, küsimus on vaid selles, millal ja millised võivad olla tagajärjed. Kui tegemist on professionaalse kujundajaga, siis ta teile nii kergemeelseid lubadusi ei jaga.
Alles siis, kui patendibüroo püüab teie logo ka rahvusvahelisel turul registreerida, selgub kas logo on ausalt tehtud ja originaalne või on see võetud mõnest Corel Clipart kataloogist või veel hullem – kopeeritud mõne turul tegutseva firma kaubamärgilt. Sellisel juhul võivad teid tabada miljonilised trahvid, kui kasutate võõrast vara ehk logo. Firma logo on firma tööstusomand ja selle väärtus tõuseb võrdeliselt brändi tuntusega.
Peale graafilise identiteedi tellimist palkavad edumeelsemad firmad tööle brandmanageri, kes jälgib ning kavandab brandi loomise kõiki aspekte. Oluline on firma sise-ja väliskommunikatsioon, mis toetab visuaalset identiteeti. Töötaja on motiveeritud, kui talle luuakse esteetiline visuaalne keskkond töötegemiseks ja ta on parim saadik teie firma tutvustamisel potentsiaalsele klientidele. Samas, kui teie firmast jääb positiivne kuvand väliskeskkonnale lisandub ilmselt klientide hulk ja teie firmat väärtustatakse ka pressis, mis tähendab tasuta reklaami. Brändi loomine on samuti sihipärane protsess nagu visuaalne identiteetki, kuid pikemas perspektiivis tasub ära ka majanduslikus mõttes.
Niisiis, kui alustate firmale korporatiivse identiteedi tellimist, siis arvestage, et tegu on investeeringuga ja saadud töö väärtus peaks aja jooksul tõusma, kui algus tehtud õigesti.
Samas peaks ka firmastiili kogu juhtkond üheselt toetama, sest vastasel korral ei ole
tehtud kulutusel mõtet. Edumeelne juhtkond teeb firmastiili valmimise ajal tihedat koostööd disaineriga ja hiljem brandmanageriga.

Kas graafiline kujund või ainult firma nimetuse jaoks kirjastiili valik?

Rusikareegleid välja käia ei tihka, sest kõik oleneb paljuski firma nimetusest, tuntusest või valdkonnast.
Maailma praktikas kasutavad paljud kontsernid vaid kirilogo ja edukalt, näiteks Philips, Siemens, IBM, Microsoft, BMW, Casio … Tundmatul firmal tuleks ilmselt kasuks, kui nimetust toetaks ka kujund.
Psühholoogid on kindlaks teinud, et graafiline kujund või pilt on meeldejäävam, kui tekst, pealegi on pilt mõistetav kõikides rahvusvahelistes keeltes, kui assotseerub firma toodangu või tegevusalaga.
Edasi on algajal firmaomanikul vajadus firmale nime väljamõtlemine. Pika ja lohiseva firmanimetuse loomisel võiks mõelda tagajärgedele, kui tegelete tootmisega või vajate valgusreklaami, mitusada eurot olete nõus maksma iga tähe eest, mida tuleb materjali viia. Lihtsuses peitub ka firmastiili praktilise kasutuse eelarve.
Ja siin ongi põhiline komistuskivi graafilise kujundi loomisel, sest kõik lihtsad lahendused põhinevad geomeetrial ja maailmas ning võivad korduda. Seepärast on mõjuv põhjus enne firmastiili tellimist ka küsida reklaamifirmalt garantiid puhuks, kui ikkagi selgub, et graafiline kujund on kusagil registreeritud.
 
Stiilist endast

Üldine arusaam on selline, et tellime kusagilt logo ja las trükikojad kujundavad blanketid ning kleebisefirmad transpordi – nii tuleb ju odavam, sest trükikojas tehakse kujundusi tasuta. Tasuta ei tehta kusagil midagi, sest kõikide firmade eesmärk on ju kasumit teenida ning küllap maksate trükise hinnas ka kujunduse kinni ning lõppresultaat ei pruugi vastata firma eesmärkidele.
Korporatiivsete idenditeetide jaoks tehakse raamatuid ja kindlasti on neid kõik näinud.
Brand manuale tehakse selleks ühe disaineri või disainibüroo poolt, et kõik firmas kasutatavad trükised, transport, riietus ja muud komponendid harmoneeruksid omavahel, kui neid koos näha ja nende proportsioonid oleksid tasakaalus. See on pikaajaline protsess, et uurida ettevõtte tausta ning viia visuaalne identiteet ühtsesse stiili. Brand manuali olemasolul võite hiljem pöörduda mistahes disainibüroosse, sest reeglid on paika pandud ja iga disainer teab, et reegleid tuleb järgida.
Iga firma valdkonda uuritakse ning samuti konkurentide imagot ja reklaamitegevust ja
ja seejärel leitakse firmale sobiv kontseptsioon, mis vastab firma vajadustele. Seega ei tasu loota, et firmastiil ja logo valmiksid mõne päeva või tunniga nagu mõned firmaomanikud ekslikult tellivad. Sellist trendi on ka näha internetis saitidel, kus väga odavaid logosid pakutakse. Ärilisi ja kaugemaid firma eesmärke ei pruugi selline suhtumine täita, ainult raha kulub, sest ka kõige viletsama logo materjali viimine maksab palju raha ja firma imago seisukohast on kahju sageli korvamatu. Ebasobiva imago muutmiseks läheb miljoneid eurosid, et saavutada mingisugustki tulemust.
Suured korporatsioonid tellivad arhitektidelt firma arhitektuuri ja sisekujunduse.
Kõik algab firma värvisüsteemidest, mida koostatakse sarnases värvigammas, kuid lähtuvalt kasutusalale, kas trükiste ja interneti või ruumide jaoks. Ka kasutatakse värve eraldamaks osakondi, valdkondi, tegevusi või teenuseid. Oluline on firma font, mida kasutate kirjablangist kuni internetireklaamini välja. Disainer aitab teil koostada nimekirja, millistest kujundustöödest võiks koosneda firmastiil.

Urve TõnnusEnglishEstonian